viernes, 10 de octubre de 2014

Reflexión marco conceptual Alejandra

Para comenzar con esta reflexión individual do Marco Conceptual o primeiro decir que me resultou algo novo para mi e tamén en algún aspectos complicado, sobre todo no referente a Leis, políticas, reformas, plans… que en principio pola miña profesión (Traballo Social), está relacionado pero nunca profundizara tanto nelas e soamente as vira por encima.


En canto ó Tema 1 O Marco de Referencia da Orientación Laboral profundizamos no Sistema Nacional de Emprego, integrado polo SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) e os Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, no noso caso o SPEG (Sistema Público de Emprego de Galicia), definindo como se organizan, estruturan e as competencias de cada un. Os coñecementos que tiña destes Servizos e as súas competencias eran algo confusos para mi, xa que non diferenciaba moito as competencias exactas de cada un.
En referencia á Política de Emprego de España distinguimos entre políticas activas e pasivas, decir que tiña bastante claro estes conceptos e as diferencias entre elas, pero non coñecía a gran cantidade de reformas das políticas activas que se desempeñaron nin o Marco Institucional das mesmas nin os plans existentes e as estratexias tanto españolas como europeas que se levan a cabo, sendo esta parte do temario o mais complicado para min.O Tema 2 trataba sobre O Mercado de Traballo, no que tratamos os elementos que o componen (oferta e demanda), adentrámonos no mundo do paro, identificando as súas causas e efectos dende distintivas perspectivas (escola clásica e keynesiana), tipos de desemprego, definimos as ocupacións e os novos xacementos de emprego.
Este tema paréceme importantísimo coñecelo a fondo para ser un bo profesional da Orientación Laboral, xa que é imprescindible ter estes coñecementos para desenvolver a orientación cas persoas, coñecer como está na actualidade o mercado laboral e como se comporta, cales son as ocupacións que necesitan mais traballadores, etc.

No Tema 3 Certificación e Formación Profesional definimos os conceptos de cualificación e competencia profesional, conceptos que pola miña parte non distinguía moi ben e profundizamos no mundo da Formación Profesional, no que, persoalmente, cos novos cambios do sistema educativo non coñecía ben a estrutura da FP.
Adentrámonos tamén no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, organizado en 26 familias profesionais e 5 niveis de cualificación, identificando cada unha delas e definindo cada nivel.
Tamén falamos de cómo acreditar as Competencias e dos certificados de profesionalidade, definíndoos e identificando a súa estrutura e contidos.
Falando deste tema da acreditación non coñecía os requisitos para poder acreditar as competencias.O Tema 4 Política Social e de emprego na Unión Europea para min foi bastante difícil de levar, moitos conceptos, estratexias, programas… en definitiva moitos novos nomes para asimilar.
 Neste tema falamos das institucións e organismos comunitarios en materia de emprego, falamos da mobilidade dos traballadores dentro da Comunidade Europea (libre circulación dos traballadores, tendo dereito a buscar emprego noutro país da UE, traballar noutro país sen necesidade de permiso de traballo, residir noutro país por motivos de traballo, permanecer no mesmo cando deixasen de traballar  e recibir o mesmo trato que os cidadáns dese país no que respecta ao acceso ao emprego, as condicións de traballo e as vantaxes sociais e fiscais…)
Tamén  vimos os fondos para o financiamento das políticas de emprego (FSE), e a REDE EURES,  que é a Rede Europea de Servizos de Emprego, que serve para proporcionar servizos de información, asesoramento e contratación/ colocación (procura de emprego) aos traballadores e empresarios, así como a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación das persoas.

Este tema paréceme interesante e deberíase coñecer ben xa que España é un país que está dentro da Unión Europea e temos que coñecer os dereitos e deberes que temos dentro da Unión Europea como cidadáns europeos que somos, e sobre todo para as persoas interesadas na procura de emprego dentro destes países.No Tema 5 A iniciativa emprendedora como forma de acceso ó mercado laboral vimos como está o emprendemento en Galicia e España, as desmotivación para non emprender, os elementos esenciais na iniciativa emprendedora (a idea (que actividade emprender?), persoa emprendedora (quen? E por que?) e plan de empresa (como?)). Vimos as vantaxes e inconvenientes de emprender e definimos o franquiado, ademáis tamén vimos o contido dun plan de empresa, como se estrutura e que ten que conter.
É importante saber ben este tema xa que o emprendemento é unha forma de buscar por un mismo un posto de traballo e salir do desemprego, ademáis de que o emprendedor tamén crea postos de traballo para que outras persoas poidan acceder ao mercado laboral.


En xeral, o módulo 1, O Marco Conceptual, resultoume algo complicado pero é totalmente necesario coñecer ben cada un destes temas, xa que hai que ter unha base de coñecementos mínimos para poder desempeñar a profesión da Orientación Laboral. Hai que coñecer ben os conceptos, Leis, políticas, recursos existentes no ámbito do mercado de traballo para poder desempeñar unha boa labor profesional e dar unha boa información e asesoramento os usuarios, tarefa que sen estes conceptos sería imposible.

No hay comentarios:

Publicar un comentario