viernes, 24 de octubre de 2014

Reflexión individual módulo II


Introduccción
Ó longo deste módulo tratáronse diversos temas:  A orientación laboral e as competencias, Desenvolvemento de competencias comunicativas, Habilidades e competencias Sociais, A web 2.0 para a orientación laboral, Competencias dixitais para a orientación laboral.
Dos cales acercámonos a conceptos fundamentais para o ámbito da orientación laboral, términos que son importantes tanto para os técnicos de orientación laboral como os demandantes de emprego.
Reflexión
O cambio continuo do mercado laboral fai que determinadas habilidades sexan clave para  a empleabilidade.
Os momentos que nos están a tocar vivir, en canto ao ámbito laboral refírese, son convulsos, onde as opcións de encontrar emprego disminúen, pola destrución de postos de traballo que houbo (aínda que parece que este aspecto se está a estabilizar) e pola alta competencia xurdida na busca de emprego, ao aumentar en modo considerable o número de persoas desempregadas no noso país nos últimos 6 anos.

Debido a isto, podemos determinar que teñen maiores posibilidades de triunfar na súa busca de emprego, aquelas persoas que opten por poñer en práctica un maior número de alternativas e iniciativas na devandita busca.Ás técnicas de busca de emprego tradicionais (autocandidatura, anuncios en prensa, etc.), co auxe e universalización da tecnoloxía e a comunicación, sumouse a implantación de novos métodos que aumentan a visibilidade dos potenciais candidatos ante as oportunidades laborais.

Puidemos observar como nos últimos tempos se agudizou a imaxinación e púxose ao servizo da busca de emprego, en iniciativas como Video-CV orixinais, presentación do CV en formatos moi persoais, uso das Redes Sociais para obter maior visibilidade fronte ás empresas, etc.

Un dos aspectos que ultimamente está a ter maior importancia e do que se están a obter bos resultados é o networking ou establecemento de contactos ou relacións con persoas que poden posibilitar oportunidades de emprego. A axenda da nosa rede de contactos esgótase en momentos como estes, e antóllase necesario ampliala con persoas que estean relacionadas cos ámbitos laborais onde pretendemos encontrase emprego.

Nun momento como o actual, no que o acceso ao mercado laboral resulta tan complicado, é necesario optar polo maior número posible de técnicas de busca de emprego. E tomar a iniciativa na nosa propia busca (blogs, participación en Redes Sociais profesionais), e contactar e ser "desvirtualizar" nestes eventos ou acontecementos, pódenos axudar a catapultarnos aos primeiros postos da clasificación na loita por conseguir un emprego.
As empresas cada vez valóranas máis e non só entre os profesionais que teñen en equipo senón que tamén as teñen moi en conta á hora de seleccionar persoal.  A súa importancia é tal que poden marcar a diferenza á hora de conseguir un emprego. Ante currículos similares, as habilidades sociais adoitan decantar a balanza cara a aqueles candidatos que destacan por «destrezas» como a man esquerda ou o control emocional.

As habilidades máis demandadas

* Empatía: Consiste en poñerse no lugar do outro e responder de forma correcta ás súas necesidades emocionais. Ao entender as motivacións dos demais, un pódese adaptar mellor aos seus intereses titulados.
* Traballo en equipo: Os solitarios non achegan nin a metade que os que saben traballar en grupo. A túa capacidade de iniciativa será igualmente necesaria.
* Responsabilidade: As empresas necesitan que te saibas desenvolver só para que poidan confiar en ti sen ter que estar continuamente pendentes. Esperan que poidas resolver os problemas que xurdan.
*A flexibilidade O traballador  ten que ter unha mente aberta e adaptarse a calquera cambio e situación complicada que se poida producir na empresa polas novas «esixencias do guión», que cada vez son maiores no actual ámbito de constante cambio.
* Optimismo: Saber sorrir ante as dificultades axudarache a realizar mellor as túas funcións.
* Adaptación: Os cambios son continuos e é necesario que saibas adaptarte ás novas esixencias que vaian xurdindo. Ademais, se es flexible con respecto a horarios e lugar de traballo, as empresas quererante.
* Primeiro o cliente: Teñas o posto que teñas, é importante que saibas establecer boas relacións cos clientes. Se se te dá ben negociar, mellor que mellor.
* Fidelidade: As empresas necesitan saber que poden contar contigo e que non os vas deixar na estacada. Demostra sempre interese polo teu traballo.

Non todos os postos de traballo requiren das mesmas habilidades sociais. Por iso pode ser conveniente unha análise previa da posición a desempeñar para descubrir que calidades deben ser melloradas e en cales non é necesario incidir tanto. Unha lectura detida da oferta de emprego, a reflexión sobre as funcións que leva consigo e a visión das persoas e departamentos cos que máis se estará en contacto poden ser de grande axuda.Webgrafía y Bibliografía:
www.laboris.net

(1996). P.O.T. Programa de Habilidades de Orientación al Trabajo. Salamanca, Amarú.
(1997). Habilidades y competencias para desempleados con discapacidad. Madrid
(2000). P.V.D. Programa de Habilidades de la Vida Diaria. Salamanca, Amarú.
(2011). Guía de habilidades en la orientación laboral. Murcia.

1 comentario:

  1. Qué razón tes cando dices que hai que analizar as habilidades de cada persoa!!

    ResponderEliminar